Αριθμός Γουρνών: 2
Ερμάριο: 80cm
Εκροή: 92mm
Εγκατάσταση: Ένθετος
Διαστάσεις Γούρνας: 321 x 419 X 182mm / 321 x 419 X 182mm
Οικογένεια: AEOLIA
Μήκος: 775
Πλάτος: 495